Uw feedback is belangrijk

Heeft u iets gezien op de site wat niet klopt of mist u misschien een functie? Laat het ons weten via het onderstaande formulier.

Community

Locatie Expositieruimte 38CC

Expositieruimte 38CC

Adres

Hooikade 13
2627 AB Delft

Contactpersoon
Telefoon
Website www.38cc.nl
Expositieruimte 38CC

Expositieruimte 38CC verzorgt sinds 2008 een tentoonstellingsprogramma met hedendaagse kunsten. Hierin staat een hoogwaardige kwaliteit en een bovenlokale uitstraling centraal.
Als uitgangspunt voor de programmering haakt 38CC in op het maatschappelijke discours dat momenteel over sociale en culturele identiteit wordt gevoerd. Ook binnen de actuele kunsten is daar veel aandacht voor. 38CC pakt dit begrip identiteit op door het te benaderen vanuit de locatie waar zij gevestigd is, de stad Delft. Deze stad biedt daartoe drie belangrijke kenmerken: Delft is doordesemd met geschiedenis en is daarnaast toekomstgericht en internationaal door de relatie met de wetenschap. Tevens is de stad uniek en wereldberoemd vanwege de internationale merknaam die zij is, met name gekoppeld aan het (cliché) Delfts Blauw.
De genoemde identiteitsaspecten moeten gezien worden als waarden die houvast bieden voor de programmering: een programmering die identiteit als uitgangspunt kent, zonder dat hierdoor een lokale context ontstaat of wordt geïllustreerd. Deze aanpak genereert tegelijkertijd de mogelijkheid om vanuit de beeldende kunst andere disciplines te verkennen en wisselwerkingen te laten ontstaan.

38CC afficheert zich als expositieruimte voor vorm en inhoud en biedt daarom in haar programma ruimte voor een theoretische component. Hierbij gaat het om lezingen, debatten en workshops, die een theoretisch inhoudelijke verdieping van de presentaties geven.
38CC ziet het als een belangrijk doel om vanuit haar eigen identiteit en positie te streven naar samenwerking met andere organisaties ter verbreding van programmering, draagvlak en bereik.

Voorstellingen

Er spelen nog geen voorstellingen op deze locatie.

Speeldata

Er spelen nog geen voorstellingen op deze locatie.

Bezig met laden...