Uw feedback is belangrijk

Heeft u iets gezien op de site wat niet klopt of mist u misschien een functie? Laat het ons weten via het onderstaande formulier.

Community

Groep Inter Amicos

Inter Amicos

Naam ianus keller
Adres Christiaan de Wetstraat 2a
3312 EC Dordrecht
Telefoon 078 6318807
E-mailadres info@ia-dordt.nl
Website http://www.ia-dordt.nl/
Inter Amicos

Over deze groep

Inter Amicos is het oudste Dordtse amateurtoneelgezelschap. De vereniging is opgericht op 25 oktober 1896. Op 16 Juli 1947 is het predikaat “Koninklijke” aan de vereniging verleend. De burgemeester van Dordrecht is beschermheer. De vereniging beschikt over een eigen theater, gelegen in de schil rond de binnenstad, nabij het NS-station. Daar wordt gerepeteerd en zijn de decors, meubelen, rekwisieten etc. opgeslagen. Daar vinden ook de voorstellingen plaats.

Toneelspelen is een vorm van kunst. Uitgangspunt is de mens te laten zien zoals die werkelijk en wezenlijk is in zijn gedrag ten opzichte van zijn medemens. Het doel van de vereniging is om op een verantwoorde en plezierige wijze bezig te zijn met het beoefenen van deze kunst in al haar facetten en op een zo hoog mogelijk niveau. Dit doel tracht de vereniging te bereiken door allen, die zich aangetrokken voelen tot het toneelspelen en die daarvoor ook aanleg en vaardigheid hebben, de gelegenheid te geven om zich hierin te ontwikkelen en hieraan uiting te geven door middel van repetities, projecten en voorstellingen.

Wat willen wij? Inter Amicos staat voor kwaliteit van het te spelen repertoire. Inter Amicos stelt hoge eisen aan de combinatie van: spel, regie, decor, licht, geluid, kleding etc. Onze jarenlange ervaring maakt dat we een verantwoorde mix van zowel zware/lichte als klassieke/moderne stukken kunnen spelen. Dit willen wij ook in de toekomst blijven doen. Dit heeft uiteraard consequenties én stelt eisen aan leden, medewerkers en regisseurs. Inter Amicos wil iedereen die van toneelspelen houdt én die daarvoor ook over talent en vaardigheid beschikt de gelegenheid geven om zich te ontwikkelen door mee te spelen tijdens repetities, projecten en voorstellingen.

Wat en wanneer spelen we? Inter Amicos speelt stukken uithttp://www.ia-dordt.nl/ de wereld-toneel literatuur. Uitgangspunt daarbij is dat wij de mens willen laten zien zoals die werkelijk en wezenlijk is in relatie en gedrag tot de medemens. Conclusies laten we aan de toeschouwers over en oplossingen bieden we niet aan. We proberen hooguit ons publiek aan het denken te zetten. Als de beschikbaarheid van regisseurs, spelers en medewerkers het toelaat worden twee producties per jaar uitgevoerd. Eén in het voorjaar en één in het najaar.

Ik neem deel aan deze groep

Producties

De Meid - Heijermans

De Meid - Heijermans

5 deelnemers

Bezig met laden...